PROPCO to zespół profesjonalistów doświadczonych na międzynarodowym rynku nieruchomości komercyjnych oraz rynków kapitałowych w zakresie zarządzania majątkiem, projektami oraz procesem inwestycyjnym jak również budowlanym.

Zarządzamy majątkiem klientów indywidualnych dostarczając usługi doradcze oraz zarządcze w ramach zamkniętego funduszu jednocześnie występując w roli współinwestującego inicjatora procesu inwestycyjnego z nastawieniem na alternatywne klasy aktywów na rynku nieruchomości. Zapewniamy zbalansowanie atrakcyjnych stóp zwrotu, długoterminowego horyzontu inwestycyjnego oraz racjonalnego poziomu ryzyka dbając o najlepsze rozwiązania w zakresie finansowania projektów dopasowanych do ich specyfiki.

Występując w roli dewelopera dla wyselekcjonowanych projektów o mieszanym profilu funkcjonalnym zapewniamy zarówno naszym inwestorom jak też klientom współpracę na najwyższym poziomie zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami instytucjonalnymi na każdym etapie zapewniając perfekcyjną lokalną wiedzę i doświadczenie.

Więcej szczegółów zostanie udostępnione w IV kwartale 2018 roku lub w ramach bezpośredniego kontaktu.

PROPCO represents the team of professionals experienced in fields of international commercial real estate and capital markets in scope of capital and investment and construction projects management.

We manage individual clients capital providing management services in form of close end fund at the same time being co-investing originators of investment projects focusing of alternative real estate asset classes. We provide balance among attractive returns, long term investment horizon and relevant risk level providing with best solutions in projects financing matching its individual specifics.

Acting as developer for selected projects of mixed use functionality we ensure both our investors and clients with the best in class cooperation following international market practices at all times ensuring with perfect local knowledge and expertise.

More details will became available in Q4 2018 or upon direct request.

Contact | Kontakt

Warszawa: Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa
Katowice: Silesia Park, ul. Chorzowska 150

www.propco.eu
poland@propco.eu

+48 222 01 21 00

Privacy policy | Polityka prywatności