PROPCO – The Property Company

PROPCO represents the team of professionals experienced in fields of international commercial real estate and capital markets in scope of capital and investment and construction projects management. PROPCO as an organization was mobilized and formed by Mr. Piotr Klank, who is present on the commercial property market for more than a decade and used to
cooperate with multinational organizations on the Polish market from most of the angles.

Acting as developer for selected projects of mixed use functionality we ensure both our investors and clients with the best in class cooperation following international market practices at all times ensuring with perfect local knowledge and expertise.

Development focus of PROPCO currently is down to small commercial real estate formats:
i. Small Business Units – authors’ program of development SBU projects across the country;
ii. BTS 5K – build to suit projects of area regularly not exceeding 5.000m2 GLA;

On the top of that PROPCO serves the real estate industry providing specialized services including:
i. Asset management for individual and institutional investors;
ii. Complex development process management;
iii. Transaction structuring;

PROPCO is one of little number of companies across Poland registered as Regulated by RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) one of key professional organizations
in construction and real estate industry across the globe and follows all ethical and professional rules of conduct accordingly.

PROPCO jest to zespół profesjonalistów doświadczonych na międzynarodowym rynku nieruchomości komercyjnych oraz rynkach kapitałowych w zakresie zarządzania inwestycjami, projektami oraz procesem inwestycyjnym jak również budowlanym. PROPCO jako organizacja została utworzona przez Pana Piotra Klank, który jest obecny na rynku nieruchomości komercyjnych od ponad dekady, wszechstronnie współpracował z zagranicznymi organizacjami na rynku polskim.

Występując w roli dewelopera dla wyselekcjonowanych projektów o mieszanym profilu funkcjonalnym zapewniamy zarówno naszym inwestorom jak też klientom współpracę na najwyższym poziomie zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami instytucjonalnymi na każdym etapie zapewniając perfekcyjną lokalną wiedzę i doświadczenie.

Obecna deweloperska działalność PROPCO koncentruje się na małych formatach projektów komercyjnych:
i. Small Business Units – autorski program budowy małych modułów biznesowych w całym kraju
ii. BTS 5K – projektach typu build to suit o powierzchni zazwyczaj nie przekraczającej 5.000m2 GLA;

Ponadto, PROPCO świadczy usługi w obszarach wiedzy specjalistycznej, w tym:

i. Zarządzanie aktywami dla instytucjonalnych i prywatnych inwestorów;
ii. Kompleksowe zarządzanie procesem deweloperskim;
iii. Strukturyzacja transakcji

PROPCO to jedna z niewielu organizacji w Polsce zarejestrowana jako regulowana przez RICS (Royal Instytution of Chartered Surveyors) jedną z kluczowych profesjonalnych organizacji rynku nieruchomości i budownictwa oraz przestrzega wszystkich zasad zgodnie z kodeksem RICS.